Sõna Käosaar on seitsmetäheline tervik. Esimene täht koosneb vertikaalpostist, mille kõrguse keskel on perpendikulaarne rõhtühendus, mis jaguneb kaheks 120° kraadise nurgaga kaldjooneks. Teine täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni ning ringikujulistest täppidest mõlemal pool kolmnurga ülanurka. Kolmas täht on ringi kujuline. Neljas täht koosneb 8 trajektoori mööda joonistatud kurvist, mis algab ülal paremal, keskosa läbides mööda alumist ringi paremale ja lõpeb avatuna all vasakul. Viies täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Kuues täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Seitsmes täht koosneb vertikaalpostist, millele on liidetud poole kõrguse ulatuses sirgjoontega pikendatud poolring, mille toeks on kagu suunal 120° kaldjoon, mis ulatub paunast vertikaalposti alumise jooneni.

„Jantravoorid päädisid eluleeme külvetit - hai nitrus mu peenvalu ta laeva. Hiil tääkles es puusalu oli meelahkmel.“

Copyright protects original literary, artistic and scientific works of authors. Unlike other forms of intellectual property, authors are not required to register their work in order to obtain protection. Copyright comprises moral and economic rights, which are in turn divided into numerous individual rights. In practice, the ownership of the rights and failure to correctly regulate the use of copyright and related rights often creates questions, problems and disputes.
We consult authors, performers and enterprises in the field of copyright and related rights. It is often possible to expand the copyright protection of a work, for example, by registering it as a design or trademark. Our extensive knowledge of copyright together with vast experience with designs, trademarks and inventions allows us to offer to our client’s comprehensive solutions as well as different protection strategies. Our services in the field of copyright and related rights include, among others:

  • Consultations concerning the protection and use of copyright and related rights
  • Drafting and reviewing various contracts concerning copyright and related rights (such as author contracts, representative contracts, copyright matters in employment contracts, authorisation agreements and contracts for services)
  • Representation in disputes related to the legal protection of copyright and related rights