Sõna Käosaar on seitsmetäheline tervik. Esimene täht koosneb vertikaalpostist, mille kõrguse keskel on perpendikulaarne rõhtühendus, mis jaguneb kaheks 120° kraadise nurgaga kaldjooneks. Teine täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni ning ringikujulistest täppidest mõlemal pool kolmnurga ülanurka. Kolmas täht on ringi kujuline. Neljas täht koosneb 8 trajektoori mööda joonistatud kurvist, mis algab ülal paremal, keskosa läbides mööda alumist ringi paremale ja lõpeb avatuna all vasakul. Viies täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Kuues täht koosneb vertikaaltelje suhtes sümmeetrilisest kolmnurgast, mille alumised sisenurgad on 70° ja haarad on pikendatud alla täiskõrguseni. Seitsmes täht koosneb vertikaalpostist, millele on liidetud poole kõrguse ulatuses sirgjoontega pikendatud poolring, mille toeks on kagu suunal 120° kaldjoon, mis ulatub paunast vertikaalposti alumise jooneni.

„Jantravoorid päädisid eluleeme külvetit - hai nitrus mu peenvalu ta laeva. Hiil tääkles es puusalu oli meelahkmel.“

Autoriõigus tekib teose loomisega. Erinevalt teistest intellektuaalse omandi liikidest ei pea autor oma teosele kaitse saamiseks teost eraldi registreerima. Autoriõiguse sisuks on isiklikud ja varalised õigused, mis omakorda jagunevad arvukateks eraldiseisvateks õigusteks. Praktikas tekitab õiguste kuuluvus ning autoriõiguse ja kaasnevate õiguste kasutuse korrektne reguleerimata jätmine sageli küsimusi, probleeme ja vaidlusi.

Nõustame autoreid, esitajaid ja ettevõtjaid autoriõiguste ja kaasnevate õiguste valdkonnas. Sageli on võimalik teose autoriõiguslikku kaitset laiendada, näiteks registreerida teos disaini või kaubamärgina. Laialdased teadmised autoriõigusest koos suurte kogemustega disaini, kaubamärkide ja leiutiste valdkonnas võimaldavad meil pakkuda klientidele unikaalset terviklahendust ja eri kaitsestrateegiaid. Meie autoriõiguste ja kaasnevate õiguste valdkonna teenuste alla kuuluvad muuhulgas:

  • Autoriõiguste ja kaasnevate õiguste kaitsmise ja kasutamise alane nõustamine
  • Autoriõigusi ja kaasnevaid õigusi puudutavate lepingute koostamine ja ülevaatamine (nt autorilepingud, esitajalepingud ning autoriõiguse küsimused töölepingutes, käsundus- ja töövõtulepingutes)
  • Kliendi esindamine vaidlustes seoses autoriõiguste ja kaasnevate õiguste kaitsega