Kogemus

Kaubamärgi AVIATOR registreerimisest keeldumise otsuse tühistamine

Patendiamet järeldas kaubamärgi AVIATOR (vt. ka Ray Ban AVIATOR päikeseprillid) ekspertiisis, et AVIATOR on päikeseprillide, prillide jms. osas kirjeldav ja seetõttu eristusvõimetu tähis. Ameti otsuse kohaselt näitab AVIATOR vaid, et asjaomased päikeseprillid, prillid jms. on mõeldud lenduritele ehk tähis kirjeldab kauba sihtgruppi. Amet keeldus kaubamärgi registreerimisest mainitud kaupade osas.

Esindasime kaubamärgiomanikku Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis (TOAK) registreerimisest keeldumise otsuse vaidlustamisel. TOAK lõppastmes ei eitanud, et tarbijad teavad sõna AVIATOR tähendust. TOAK nõustus aga omanikuga, et keskmine Eesti tarbija ei peaks kaubamärki ameti nähtud viisil kirjeldavaks ning eristusvõimetuks. TOAK pidas tähise ja selle väidetud kirjeldavuse vahel loodud seost kunstlikuks, kuivõrd kõikide kaupade sihtgrupiks võivad olla lendurid.

Nii ameti kui ka omaniku esitatud tõendite valguses ning arvestades ka sama kaubamärgi varasemat registreeritust nii EL kaubamärgina kui ka arvukates EL liikmesriikides siseriikliku kaubamärgina, järeldas TOAK, et tähise AVIATOR kirjeldav ja eristusvõimetu iseloom Eesti turul on jäänud ameti poolt veenvalt tõendamata. Komisjon tühistas ameti registreerimisest keeldumise otsuse ning kohustas registreerimisega jätkama menetluses tuvastatud asjaolusid arvestades.

Tagasi

KÄOSAAR vaidlustas edukalt Rehvid24 kaubamärg...

Eesti juhtiv rehvide jae- ja hulgimüüja Rehvid24 OÜ võitis vaidluse Patendiametiga kaubamärgi Rehvid24 registreerimise üle. Patendiamet keeldus...

Kaubamärgi PARTNERKAART registreerimisest kee...

Patendiamet jõudis kaubamärgi ekspertiisi käigus seisukohale, et tähis PARTNERKAART ei ole registreeritav, põhjendades keeldumist sellega, et kaubamärgil puudub...