Inimesed

Kalev Käosaar

Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik, partner

Tallinn

Kalev Käosaar

Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik, partner

Tel: +372 6 379 484

E-post:

Kontor: Tallinn

Valdkonnad: Õigusteenused, kaubamärk, domeeninimi, disain, autoriõigus

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 1999

Eesti patendivolinik (kaubamärk, disain) alates 2004

Euroopa  kaubamärgi- ja disainivolinik alates 2004

Kalev Käosaar on Patendibüroo KÄOSAAR partner ja Tallinna kontori tegevjuht. Kalevi peamiseks tegevusvaldkonnaks on kaubamärkide registreerimise ja õiguskaitse küsimused, sealhulgas võltskauba leviku tõkestamise asjades klientide esindamine Maksu- ja Tolliametis ja politseis. Kalev on praktiseerinud Taani patendibüroos ning läbinud erialase täiendkoolituse USA patendibüroos. Kalevil on suured kogemused kaubamärkide registreerimisel rahvusvahelisel tasandil. Teda tunnustavad kaubamärgiõiguse eksperdina mitmed õigusturge hindavad väljaanded nagu World Trademark Review ja Best Lawyers.

Haridus:

Tartu Ülikool, magistrikraad õigusteaduses omandamisel

Tartu Ülikool, bakalaureusekraad õigusteaduses 2007

Audentese Kõrgem Ärikool, ärijuhtimise bakalaureus 2001

Keeled:

Eesti, inglise, vene

Liikmelisus:

Patendivolinike Koda

FICPI (International Federation of Industrial Property Attorneys)

AIPPI (International Association for the Protection of Intellectual Property)

Anneli Kapp

Patendivolinik, Euroopa kaubamärgi volinik, partner

Tartu

Anneli Kapp

Patendivolinik, Euroopa kaubamärgi volinik, partner

Tel: +372 7 383 051

E-post:

Kontor: Tartu

Valdkonnad: Õigusteenused, kaubamärk, disain, domeeninimi, autoriõigus, patent ja kasulik mudel

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 2002

Eesti patendivolinik (kaubamärk, disain) alates 2010

Eesti patendivolinik (patent, kasulik mudel) alates 2011

Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik alates 2011

Anneli Kapp on Patendibüroo KÄOSAAR partner ja Tartu kontori tegevjuht, kellel on töökogemus büroo kõigis valdkondades. Anneli on peamiselt spetsialiseerunud klientide nõustamisele vaidlustes ja lepingutega seonduvas, klientide kaubamärgiportfellide haldamisele ning tööstusdisainide registreerimisele ja õiguskaitse küsimustele. Samuti on Anneli olnud osaline büroo enamikes patendivaidlustes ning tegeleb ka patentide täiendava kaitse õigusalaste küsimustega. Lisaks on Anneli kontrolli all kaubamärkide, disainide ja kasulike mudelite kehtivusaegade pikendamine. Anneli peab loenguid Kõrgemas Kunstikoolis Pallas intellektuaalse omandi kaitse teemadel (alates 2011 aastast) ning on World Trademark Law Report online väljaande kaasautor.

Haridus:

Tartu Ülikool, magistrikraad õigusteaduses 2015

Tartu Ülikool, bakalaureusekraad õigusteaduses 2010

Tallinna Majanduskool, õigus spetsialiseerumisega tollindusele 2000

Keeled:

Eesti, inglise

Liikmelisus:

Patendivolinike koda, kutsekomisjoni liige

Eesti Juristide Liit

INTA  (International Trademark Association)

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, täiendav liige

 

Aivo Arula

Patendivolinik, Euroopa kaubamärgi volinik, partner

Tartu

Aivo Arula

Patendivolinik, Euroopa kaubamärgi volinik, partner

Tel: +372 7 383 051

E-post:

Kontor: Tartu

Valdkonnad: Patent ja kasulik mudel, kaubamärk, disain, domeeninimi

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 1993

Eesti Teaduste Akadeemia Erikonstrueerimisbüroo Tartu filiaal 1986 – 1992

Eesti patendivolinik (kaubamärk, disain) alates 2000

Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik alates 2004

Eesti patendivolinik (patent, kasulik mudel) alates 2015

Aivo Arula on Patendibüroo KÄOSAAR partner, kellel on üle 20- aastane kogemus tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas. Aivo on kaubamärgiotsingute spetsialist. Ta on läbi aastate teostanud üle 7000 otsingu ja andnud nõustajana olulise panuse paljude täna tuntud kaubamärkide valikuprotsessis. Aivot tunnustab ühe Eesti juhtiva kaubamärgispetsialistina World Trademark Review. Tehniline kõrgharidus ja pikaajaline töökogemus insenerina teevad Aivost hinnatud nõustaja ka tööstusdisainide, patentide ja kasulike mudelite valdkonnas.

Haridus:

Tallinna Tehnikaülikool, mehaanikainsener, peenmehaanikaseadmete eriala, 1986

 

Keeled:

Eesti, inglise, vene

Liikmelisus:

Patendivolinike Koda

INTA (International Trademark Association)

Kristiina Aasna

Patendivolinik, partner

Tartu

Kristiina Aasna

Patendivolinik, partner

Tel: +372 7 383 051

E-post:

Kontor: Tartu

Valdkonnad: Patent ja kasulik mudel

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 2008

Eesti patendivolinik (patent, kasulik mudel) alates 2015

Kristiina Aasna on Patendibüroo KÄOSAAR partner ja patendivolinik, kes on spetsialiseerunud IT-alaste ning elektroonika ja mehaanikaalaste leiutiste õiguskaitsele. Lisaks tegeleb Kristiina patendiotsingute ning leiutiste uudsuse kontrolli ja patendistaatuse otsingute läbiviimisega ning patentide kehtivusaegade pikendamiste ja patendiõiguste üleminekutega. Kristiina nõustab ja abistab kliente nende leiutiste kaitsmisel üle kogu maailma.

Haridus:

Tartu Ülikool, magistrikraad info- ja teadmusjuhtimises 2017

Tartu Ülikool, bakalaureusekraad haridusteadustes 2008

Keeled:

Eesti, inglise

Liikmelisus:

Patendivolinike Koda, aukohtu liige

Kärt Kuuseväli

Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik, partner

Tartu

Kärt Kuuseväli

Euroopa kaubamärgi- ja disainivolinik, partner

Tel: +372 7 383 051

E-post:

Kontor: Tartu

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 2006

Eesti patendivolinik (kaubamärk, disain) alates 2017

Kärt on on Patendibüroo KÄOSAAR partner, kelle tegevusvaldkonnaks on kaubamärkide registreerimise ja õiguskaitse küsimused. Lisaks tegeleb Kärt meie büroo raamatupidamise, personali- ja finantsasjade korraldamisega. Kärt võitis tudengina 2007/2008 Swedbanki majandusstipendiumi ja 2012 saavutas ta Maksumaksjate Liidu konkursil majanduserialade magistritööde kategoorias kolmanda koha.

Haridus:

Tartu Ülikool, magistrikraad majandusteaduses 2012

Tartu Ülikool, bakalaureusekraad majandusteaduses (cum laude) 2008

Keeled:

Eesti, inglise

Liikmelisus:

Patendivolinike koda, revisjonikomisjoni liige

Adrien Renaudo

Euroopa patendivolinik, UPC kvalifitseeritud patendivolinik

Tartu

Adrien Renaudo

Euroopa patendivolinik, UPC kvalifitseeritud patendivolinik

Tel: +372 7 383 051

E-post:

Kontor: Tartu

Valdkonnad: Euroopa patendid, PCT

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 2018

Becker & Associés Practice, Pariis (patendivolinik, partner): 2014-2017

Médisup (ülikool, meditsiiniõpe; projektijuht), Pariis: 2009-2013

Robert Debré haigla (teadur), Pariis, 2008-2009

Euroopa patendivolinik alates 2018

Adrien Renaudo on Euroopa patendivolinik, kes on spetsialiseerunud keemia, meditsiini ning biotehnoloogia valdkonna Euroopa patenditaotluste ja rahvusvaheliste patenditaotluste õiguskaitsele. Enne Patendibürooga KÄOSAAR liitumist töötas Adrien 3 aastat ühes Prantsusmaa juhtivas patendibüroos Becker & Associés. Adrien nõustab ja abistab kliente nende leiutiste kaitsmisel üle kogu maailma. Ta viib läbi patentsuse ja tegevusvabaduse uuringuid, hindamaks leiutiste potentsiaali. Ta on ka väga kogenud Euroopa ja rahvusvaheliste patenditaotluste koostamises ning nende menetlemises.

Haridus:

Diplom Euroopa patendivaidluste kursuse läbimise kohta (CEIPI), 2023

Rahvusvaheline intellektuaalomandi uuringute keskus (CEIPI), Strasbourg, Prantsusmaa, bakalaureusekraad patentoloogias, 2014

Nice’i ülikool, doktorikraad molekulaar- ja rakubioloogias, 2006

Nice’i ülikool, magistrikraad farmakoloogias, molekulaar- ja rakubioloogias, 2002

Nice’i ülikool, bakalaureusekraad biokeemias ja rakubioloogias, 2000

Keeled:

Inglise, prantsuse

Liikmelisus:

epi (Euroopa Patendiametite kutseliste esindajate instituut)

Madis Paluoja

Äriõiguse nõunik

Tartu

Madis Paluoja

Äriõiguse nõunik

Tel: +372 7 383 051

E-post:

Kontor: Tartu

Valdkonnad: Õigusteenused

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 2012

Äriõiguse konsultant alates 2004

Pankrotihaldur 1999 – 2003

Madis Paluoja on Patendibüroo Käosaar nõunik äriühinguõiguse valdkonnas. Tema peamiseks töövaldkonnaks on ärinimede õiguskaitse ning õigusabi äriõiguse küsimustes äriühingu asutamisest kuni lõpetamiseni. Muu hulgas abistab Madis kliente äriühingute asutamise ja likvideerimise, osaluste müügi ja omandamise, restruktureerimise küsimustes. Samuti on Madisel laialdased kogemused äriühingute juhtimise nõustamisel, nt registritoimingud, üldkoosolekud,  kapitalimuudatused, aktsionäride või osanike vaheliste vaidluste lahendamine ning aktsionäride või osanike lepingute koostamine.

Haridus:

Õppinud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 2001-2006

Õppinud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas finantsjuhtimise erialal

Keeled:

Eesti, inglise, vene

Liikmelisus:

TriSmile klubi

Viktoria Adler

Assistent

Tallinn

Viktoria Adler

Assistent

Tel: +372 6 379 484

E-post:

Kontor: Tallinn

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 2015

AS DNB Pank – sekretär 2007-2012

Pindi Kinnisvara AS – sekretär 2006-2007

Viktoria Adler on Patendibüroo KÄOSAAR assistent, kelle ülesandeks on dokumendihalduse korraldamine ja igapäevase kontoritöö sujuvuse tagamine.

Haridus:

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, raamatupidamise eriala, 2000

Keeled:

Eesti, inglise, vene

Sirje Küünal

Patendivoliniku assistent

Tartu

Sirje Küünal

Patendivoliniku assistent

Tel: +372 7 383 051

E-post:

Kontor: Tartu

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 2007

Sirje Küünal abistab Patendibüroo KÄOSAAR patendivolinikke ja juriste nende igapäevatöös. Lisaks haldab Sirje büroo arhiivi.

Haridus:

Tartu Ülikool, inglise filoloogia 1978

Keeled:

Eesti, inglise, vene

Hanna Liis Kiho

Assistent

Hanna Liis Kiho

Assistent

Tel: 7 383 051

E-post:

Kontor:

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 2023

Hanna Liis on Patendibüroo KÄOSAAR assistent, kelle ülesandeks on dokumendihalduse korraldamine ja igapäevase kontoritöö sujuvuse tagamine. Lisaks abistab Hanna Liis Patendibüroo KÄOSAAR pearaamatupidajat ning patendivolinikke nende igapäevatöös.

Haridus:

Tartu Ülikool, bakalaureusekraad psühholoogias 2021

Keeled:

Eesti, inglise

Peeter Konks

IT juht

Tartu

Peeter Konks

IT juht

Tel: +372 7 383 051

E-post:

Kontor: Tartu

Töökogemus:

Patendibüroo KÄOSAAR alates 1993

Eesti Teaduste Akadeemia Erikonstrueerimisbüroo Tartu filiaal, insenerkonstruktor, arvutiseadmete väljatöötaja ja programmeerija, 1980 – 1993

Peeter Konks tegeleb büroo IT küsimustega ja arendab intellektuaalse omandi haldamise tarkvara.

Haridus:

Tallinna Tehnikaülikool, automaatikainsener 1978

Keeled:

Eesti, inglise, vene