Uudised

Brexiti mõjud registreeritud intellektuaalomandile Suurbritannias

Pärast Boris Johnsoni võimuletulekut Suurbritannias on tugevnenud ootused, et Brexit leiab aset juba sel sügisel, 31. oktoobril 2019 (“Brexiti päev”). Millised on aga mõjud kaubamärkide, patentide jm. intellektuaalomandi omanikele pärast Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust?

Valitsus töötab seadusandluse kallal, mis puudutab edasisi samme seoses intellektuaalse omandiga Suurbritannia territooriumil.

Euroopa Liidu kaubamärgid ja disainid

Kõik registreeritud Euroopa Liidu (EL) kaubamärgid ja disainid kantakse Suurbritannia registrisse ilma, et omanikele kaasneks sellega kulusid. Õigused saavad olema samad, mis teistel siseriiklikel taotlustel. Samuti jäävad samaks kõik taotlustega seotud kuupäevad. Kui kaubamärgi või disaini omanik ei soovi siseriiklikke õigusi Suurbritannias, on tal õigus nendest loobuda. Oluline on, et soovi korral oleksid õigused registreeritud nii Suurbritannias kui EL-is eraldi.

Rahvusvahelised kaubamärgid

Need rahvusvahelised kaubamärgid ja disainid, millel on märgitud EL, kantakse Suurbritannia registrisse. Neist saavad rahvusvahelisest registreeringust eraldiseisvad siseriiklikud kaubamärgid või disainid.

Kaubamärgi kasutamine

EL kaubamärkidel ja rahvusvahelistel kaubamärkidel, kus on EL märgitud, hakkab Brexiti päevast alates kehtima toetatud 5- aastane kasutamise periood. See tähendab, et kui märki ei kasutada 5 aasta jooksul küll Suurbritannias, kuid kasutatakse mõnes teises EL riigis, loetakse seda ka Suurbritannia siseriikliku kaubamärgi kasutamiseks.

Euroopa Liidu kaubamärgi ja disaini taotlused

Pooleli olevad disaini ja kaubamärgi taotlused peab uuesti esitama, kui kaitse Suurbritannias on oluline. Taotluse esitamisega kaasnevad samad kulutused, mis kaasnevad Suurbritannias kaubamärgi või disaini taotluse esitamisega.

Suurbritannia patendiamet kinnitas, et tunnustab 9 kuu jooksul lahkumise päevast kõiki  taotluse esitamise kuupäevi ning prioriteedi- ja Suurbritannia vanemusnõudeid vastavates EL disainide või kaubamärgi taotlustes.

Muud kokkulepped (Agreements)

Kui leping sisaldab sõna EL või EU (European Union), tuleb vastavalt konkreetsele lepingule vaadata, kas samad õigused jätkuvad ka väljaspool liitu. Seetõttu soovitatakse kõik antud sõnaühendit sisaldavad lepingud terava pilguga üle vaadata.

Euroopa Liidu registreerimata disainilahendusega seotud õigused

Kõik registreerimata disainid säilitavad liidust lahkumise hetkel samad õigused, mis neil olid enne. Registreerimata disainid, mis avaldatakse lahkumise järgselt, Suurbritannias ei kehti. Suurbritannias kehtib mõnevõrra erinev seadusandlus seoses registreerimata disaini õigustega.

Pikenduslõivud 

Nii Euroopa Liidu kui rahvusvaheliste taotluste puhul tuleb pikenduslõivud Suurbritannias eraldi tasuda.

Patendid

Euroopa patendid on jõustatud teiste kokkulepete alusel (European Patent Cooperation ehk EPC), mistõttu Brexit neid ei mõjuta. Kuna EPC liikmeks olemine ei eelda EL liikmesriigiks olemist, jätkab Suurbritannia EPC liikmena ka pärast Brexitit.

Suurbritannias asuvad Euroopa patendivolinikud saavad endiselt õiguse esitada taotlusi Euroopa Patendiametis.

Allikas

Tagasi

Veebiseminar “Kuidas kaitsta oma toote ...

Seminaril saad teada: mis on disainilahendus ja milliseid tooteid saab disainiõigusega kaitsta; kuidas disaini registreerimisega kaasnev kaitse...

Kuidas mõjutab ühtse toimega Euroopa patent s...

Kutsume Sind 25. märtsil kell 14-16 Tartu Ülikooli Chemicumi kuulama patendivolinikku Adrien Renaudo’t, kes tutvustab ühtse patendisüsteemiga...

Kas Eesti lippu või selle värvikombinatsiooni...

Eesti Vabariigi aastapäeva eel on kohane rääkida riiklike sümbolite, ennekõike lipu ja selle värvikombinatsiooni, kasutamisest intellektuaalses omandis....